زردم ولی به داغ دل لاله ها قسم , ز گهواره حسرت سرخی کشیده ام....
 
Padişah پادشاه
 
Östüme gelme inanamam به سمت من نيا باور نمي كنم
 
Beni ben gibi sevmedi bilirim ميدونم كه منو مثل خودم دوست
 
نداشتي
 
Bu seferde yalancı ben olamam اين بار دیگه دروغ نمیگم
 
Seni bir kalemde rezil ederim بالاخره تورو یه دفعه رسوا مي
 
كنم
 
Korkmuyorum sana aşktan söz etmeye ben مي ترسم كه
 
از عشق با تو حرف بزنم
 
İnatçıyım derdim çok dostum var درد من اينه كه لجبازم.
 
دوست زیاد دارم
 
Hiç dermanım yok اما هيچ درماني ندارم
 
Ah ne zaman bu ayrılık pek yaman اه, كي اين جدايي تمام مي
 
شود
 
Neler çektim bu dünyadan در اين دنيا چه ها كشيدم
 
El mi yaman ben mi yaman اطرافیانم با من بد هستند، من هم بد
 
Bu devirde kimse sultan değil در اين دوره و زمان هيچكس
 
سلطان نيست
 
Hükümdar değil, bezirgan değil حاكم نيست, بازرگان نيست
 
Bu kadar güvenme kendine اينقدر به خودت اطمينان نداشته باش
 
Kimse şah değil, padişah değil هيچكس شاه نيست, پادشاه نيست
 
Bu zamanda kimse sultan değil در اين زمان هيچكس سلطان
 
نيست

 

+ نوشته شده در  شنبه یازدهم فروردین ۱۳۸۶ساعت ۱۲:۱۴ بعد از ظهر  توسط مدیر وبلاگ :خسرو ابراهيمى (خسرو موفرفرى)  |